Avtomobilsko zavarovanje

Avtomobilska Asistenca 24-urna pomoč na cesti

Klic v R Sloveniji 080 35 23, iz tujine +386 1 235 04 25

Obvezno zavarovanje

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je zakonsko predpisano za vse lastnike vozil in krije vašo odgovornost za škodo, ki bi jo v primeru prometne nesreče povzročili drugim udeležencem. Z izbiro dodatnih zavarovanj lahko ugodno zavarujete tudi sebe in svoje premoženje.

Dodatna zavarovanja

Avto Asistenca

OD 13,83 EUR
 • 24 urna pomoč na cesti v Sloveniji in tujini v primeru prometne nesreče ter okvare vozila. Brezplačna številka:

  klic iz Slovenije

  080 35 23

  klic iz tujine

  386 (0)1 235 04 25

 • Vaše vozilo bomo pripeljali do najbližjega servisa in poskrbeli, da pridete do cilja.

AO Plus

OD 25,00 EUR
 • Ker zavarovanje AO ne krije škode, ki jo v nezgodi utrpi povzročitelj nesreče, priporočamo dodatno zavarovanje voznika z zavarovanjem AO Plus.
 • Z zavarovanjem AO Plus ste kot voznik upravičeni do odškodnine za lastne telesne poškodbe in smrt, kadar ste v nezgodi udeleženi kot povzročitelj nesreče.

AVTO PLUS

OD 73,78 EUR
 • Zavarujte svoje vozilo tudi za primer, da povzročite prometno nesrečo.

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

OD 6,52 EUR
 • Zavarovanje voznika in sopotnikov za primer smrti ali invalidnosti v primeru prometne nesreče.

Pravna zaščita

OD 11,00 EUR
 • Avtomobilska pravna zaščita zagotavlja kritje stroškov obrambe v kazenskih in upravno-kazenskih postopkih oziroma kritje stroškov uveljavljanja utemeljenih odškodninskih zahtevkov iz naslova prometne nesreče, nastale z uporabo zavarovanega vozila ter stroškov obrambe pred zahtevki drugih oseb, ki izvirajo iz uporabe zavarovanega motornega vozila.

Kasko zavarovanja

Splošni kasko

V prometu: trčenje, prevrnitev, zdrs, padec zunjanih predmetov na vozilo, poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči, pa tudi škodo zaradi namernega poškodovanja zavarovane stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh

Zaradi požara: požar, strela, eksplozija, nenadno zunanje toplotnega ali kemičnega delovanja

Zaradi posebnih dogodkov: družbenopolitični dogodki, naravne nesreče, zlonamerno ali objestno dejanje

Delni kasko

Kritja Paketi V kombinaciji z
Croatia S Croatia M Croatia L
Stekla A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. Splošni kasko, paket S, M, L
Ogledala A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. Splošni kasko, paket S, M, L
Živali A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. Splošni kasko, paket S, M, L
Parkirišče A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. Splošni kasko, paket M, L
Najem nadomestnega vozila A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. Splošni kasko, paket M, L
Male škode Splošni kasko
Avto plus AO
Izguba / kraja ključev, registrskih tablic, kraja osebnih dokumentov, uničenje osebnih predmetov v prometni nesreči A795AD20-D45C-455C-AF8C-AFE65F99FDB4Created with sketchtool. Splošni kasko, paket L

Podrobneje o kritjih delnega kaska

Kraja

zavarovanje vozila za nevarnosti kraje, protipravnega odvzema in škode na vozilu ali njegovih delih zaradi poizkusa ali izvedbe navedenih kaznivih dejanj. Nastanek zavarovalnega primera je potrebno obvezno prijaviti policiji.

Stekla

zavarovanje vozila za nevarnosti razbitja ali poškodovanja vgrajenega stekla, vključno z obratovalno škodo. Krita je tudi škoda zaradi zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb. Krita je tudi škoda na dodatkih kot so antena, senzor za dež, gretje vetrobranskih stekel. Ni krita škoda na: svetlobnih telesih in vzvratnih ogledalih. V zavarovalnem letu so kriti največ trije zavarovalni primeri.

Zunanja svetlobna telesa in ogledala

Zavarovanje vozila za nevarnosti razbitja ali poškodovanja zunanjih svetlobnih teles in ogledal. Krita je tudi škoda na ksenon žarometih in žarnicah.

V zavarovalnem letu so kriti največ trije zavarovalni primeri.

Živali

Zavarovanje vozila za nevarnosti poškodb zaradi neposrednega naleta ali trka v žival. Krita je tudi škoda na vozilu, ki jo povzročijo glodavci z ugrizom, glodanjem in praskanjem.

V zavarovalnem letu so kriti največ trije zavarovalni primeri.

Parkirišče

Zavarovanje vozila za nevarnosti neposredne škode, ki jo povzroči z dotikom neznano motorno vozilo na parkirišču kot tudi škoda zaradi strešnih sneženih gmot, ki padajo s strehe.

V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera.

Najem nadomestnega vozila

Zavarovanje stroškov najema nadomestnega vozila zaradi nastanka škodnega primera iz kritja splošnega kaska in vseh kombinacij delnega kaska.

Male škode

Zavarovanje se lahko sklene le skupaj z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska za osebna in tovorna vozila z nosilnostjo do 2 ton. Zavarovanje krije vse nevarnosti splošnega avtomobilskega kaska na prvi riziko. Zavarovalno vsoto na prvi riziko izbere zavarovalec in ne sme biti večja od 5% vrednosti novega vozila.

V zavarovalnem letu je krit največ en zavarovalni primer.

Avto plus

Zavarovanje se lahko sklene le skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti istega vozila. Zavarovanje krije škodo na vozilu zavarovanca, nastalo kot posledica trčenja z drugim vozilom, pod pogojem, da je v istem škodnem dogodku ugotovljena tudi obveznost zavarovalnice iz naslova obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti istega zavarovanca.

V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera.

Izguba / kraja ključev, registrskih tablic, kraja osebnih dokumentov in uničenje osebnih predmetov v prometni nesreči

Zavarovanje krije škodo zaradi:

 • Izgube in kraje avtomobilskih ključev oz. elektronske naprave za odpiranje vrat in zagon motorja vozila ter tudi s tem povezanega stroška menjave ključavnic oz. sistema za zaklepanje vozila.
 • Kraje ali uničenja registrske tablice in sicer zavarovanje krije stroške pridobitve nove registrske tablice oz. novih registrskih tablic.
 • Kraja zavarovančevih osebnih dokumentov in sicer zavarovanje krije strošek ponovne pridobitve osebnih dokumentov.

V primeru uresničitve nevarnosti pod 1. ali 2. alinejo te točke mora zavarovanec pred izplačilom zavarovalnine predložiti zavarovalnici ustrezna dokazila o prijavi na Upravni enoti oz. o objavi v Uradnem listu, kjer upravni postopek to zahteva (kraja, izguba).

 • Za osebne dokumente se štejejo: osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica, potni list, homologacija, vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje zavarovanega vozila.
 • Uničenje osebnih predmetov v okviru uresničitve zavarovane nevarnosti prometne nesreče – zavarovanje krije uničenje osebnih predmetov do skupne vrednosti 500,00 EUR po vozilu.

Zavarovalne primere je pri tem zavarovanju delnega kaska potrebno v primeru kraje obvezno prijaviti policij.