Zavarovalnica Croatia v Sloveniji

Spoštovani,

obveščamo vas, da je v skladu s sklepom uprave matične družbe Croatia zavarovanja d.d. podružnica Ljubljana, z dnem 31.3.2024 prenehala s sklepanjem zavarovanj v vseh zavarovalnih vrstah.

Vaše zavarovanje ostaja v veljavi do datuma prenehanja, navedenega v zavarovalni polici. Croatia zavarovanje d.d. podružnica Ljubljana bo nadaljevala z izpolnjevanjem vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb, v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in pogoji, na podlagi katerih so bile pogodbe o zavarovanju sklenjene.

Vse pravice in obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih pogodb ostajajo nespremenjene za obe pogodbeni strani: tako za zavarovalnico kot tudi za obstoječe stranke.

Za vse stranke in poslovne partnerje bomo še naprej dosegljivi preko obstoječih kontaktov in na našem naslovu (Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana).

Hvala vam za zaupanje!

  • Skupina Croatia

Skupina Croatia

Skupina CROATIA danes

CROATIA zavarovanje d. d. podružnica Ljubljana je del skupine Croatia s sedežem v Zagrebu, ki je največja zavarovalnica na Hrvaškem in nudi vse vrste zavarovanj: premoženjska, zdravstvena, življenjska in pokojninska zavarovanja.

Zaupanje in odgovornost

CROATIA danes uživa zaupanje strank in je zavezana odgovornemu ravnanju. Povezane družbe skupine CROATIA imajo več kot 780 tisoč zadovoljnih strank.

Naložbe skupine

Skupina CROATIA je usmerjena v naložbe v regiji. Poleg Hrvaške in Slovenije tvorijo skupino tudi povezane družbe v BiH, Srbiji in Makedoniji. Od leta 2014 je CROATIA del skupine Adris, ki je ena od vodilnih podjetij v regiji.

Kontakt

CROATIA zavarovanje d. d.
podružnica Ljubljana

Stopite v stik